योजना सूचना पाटी!

खाली कागजपत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस्!
अनुसुची - २
योजना सम्झौता फाराम
अनुसुची - ३
सार्वजनिक परीक्षण फाराम
अनुसुची - ४
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
अनुसुची - ६
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा
वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन
योजना सञ्चालनको लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोस् (उपभोक्ता समितिको लागि मात्र)


आ.व.: 8081

प्रदेश ↡
बागमती प्रदेश
जिल्ला ↡
रामेछाप
स्थानिय तह ↡

सिन्धुली
स्थानिय तह ↡

- गोलन्जोर गाउँपालिका (2023-10-30 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

गण्डकी प्रदेश
जिल्ला ↡
गोरखा
स्थानिय तह ↡
- भिमसेनथापा गाउँपालिका (2023-09-30 03:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- शहिद लखन गाउँपालिका (2023-10-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 4 ↡
- (Ward-7) आरुस्वारा सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) बाह्रबिसे सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) मकैपुर कोटगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) बकेन्स्वारा थानीथान मन्दिर शौचालय निर्माण | सूचना पाटी

- गोरखा नगरपालिका (2024-09-07 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

नवलपुर
स्थानिय तह ↡
- गैंडाकोट नगरपालिका (2023-09-30 03:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- कावासोती नगरपालिका (2023-10-10 12:34:00)
आयोजनाहरू 3 ↡
- (Ward-1) घुमाउरी विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-9) राजकुमारको कुखुरा खोर देखि मगरकोट कुलो सम्म बाकी नाला निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-16) वडा नं. १६ को विभिन्न स्थानको(नमुना सिर्जनशील टोल र हरबासी ) बाटो स्तरोन्नती कावासी-१६ | सूचना पाटी


- देवचुली नगरपालिका (2023-10-04 13:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}तनहुँ
स्थानिय तह ↡

- भानु नगरपालिका (2024-09-09 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

लुम्बिनी प्रदेश
जिल्ला ↡
पाल्पा
स्थानिय तह ↡
- तिनाउ गाउँपालिका (2024-07-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

रुपन्देही
स्थानिय तह ↡

कर्णाली प्रदेश
जिल्ला ↡
रुकुम (पश्चिम)
स्थानिय तह ↡
- बाँफिकोट गाउँपालिका (2024-09-13 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- मुसिकोट नगरपालिका (2024-07-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

.. Close .. χ
निवेदन दिने कार्यालयको नाम:
उपभोक्ता समितिको नाम:
आयोजना सञ्चालन हुने स्थान प्रदेश:
जिल्ला:
स्थानीय तह:
वडा नं.:
टोल: